Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

Hordósy, Rita; Norris, Jennifer

Authors

Jennifer NorrisAbstract

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában-hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása HOR DÓSY R ITA*-JEN NIFER NOR R IS University of Nottingham (Egyesült Királyság) Beérkezett: 2021. szeptember 20., elfogadva: 2022. április 9. E tanulmány az egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcso-lat vizsgálatát tűzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken. Összehasonlítja, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva a hallga-tói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA-és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat. Kulcsszavak: oktatás/kutatás kapcsolata, szociológia oktatás, magyar felsőoktatás This paper examines the relationship between the two main missions of universities, research and teaching, in Hungarian sociology departments. It compares how university students and academics see the broader context and structural problems of knowledge production, as well as the research process in their own practice. The research underlying the article is based on mixed-methods, drawing on student record data as well as interviews with academics, and sociology BA, MA and PhD students and experts. A z egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat, avagy kapcsolatok témája, az elmúlt évtizedekben a nemzetközi érdeklődés hom-lokterébe került. Malcolm (2014: 295) szerint az ezzel kapcsolatos kutatások

Citation

Hordósy, R., & Norris, J. (2022). Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása. Educatio, 31(2), 249-263. https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.2.6

Journal Article Type Article
Acceptance Date Apr 9, 2022
Online Publication Date Jun 30, 2022
Publication Date Jun 30, 2022
Deposit Date Aug 30, 2022
Publicly Available Date Sep 5, 2022
Journal Educatio
Print ISSN 1216-3384
Electronic ISSN 1419-8827
Publisher Akadémiai Kiadó
Peer Reviewed Peer Reviewed
Volume 31
Issue 2
Pages 249-263
DOI https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.2.6
Keywords General Earth and Planetary Sciences; General Environmental Science
Public URL https://nottingham-repository.worktribe.com/output/8954421
Publisher URL https://akjournals.com/view/journals/2063/31/2/article-p249.xml

Files

You might also likeDownloadable Citations