Ali, J., Zgair, A., Hameed, G. S., Garnett, M. C., Roberts, C. J., Burley, J. C., & Gershkovich, P. (2019). Application of biorelevant saliva-based dissolution for optimisation of orally disintegrating formulations of felodipine. International Journal of Pharmaceutics, 555, 228-236. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.11.051